Kiekrz

Płot w Kiekrzu wykonany z wikliny parzonej

Polski