Nowe wyzwanie

Polski

Firma na zlecenie Pracowni Konserwacji Zabytków z Krakowa wykonała wg strego zdjęcia komplet mebli .

Było to kolejne zlecenie  po replice mebli do ATMY Karola Szymanowskiego w Zakopanem.

meble bedą stały w galerii Pałacu w Rogalinie